Hrvatski povijesni forum je dio projekta Hrvatskog povijesnog portala.
Potpuni sadrzaj foruma je vidljiv registriranim clanovima.
Hrvatski povijesni portal

Author Topic: Islam i nastajanje Europe 570.-1215.  (Read 6555 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Zoran Ostric

 • Suradnici portala i foruma
 • Jr. Member
 • *****
 • Posts: 69
 • Zahvale: +5/-0
 • Gender: Male
Islam i nastajanje Europe 570.-1215.
« on: May 01, 2014, 02:06:25 »

Pročitao sam knjigu David Levering Lewis: "Božji žrvanj : Islam i nastajanje Europe 570.-1215.". Vrlo zanimljiv, živ opis događanja, pri ćemu se paralelno i povezano, s jednakom pažnjom, razmatraju islamski svijet i zapadnoerupsko kršćanstvo (Bizant tek usput), s fokusom na Pirinejski poluotok (arapski Al-Andaluz). To se obično ne radi, a takav komparativni pogled je zanimljiv. U tom razdoblju, Arapi su kulturno i ekonomski daleko razvijeniji.

U drugoj polovici 8. stoljeća, dok su sjeverno od Pirineja Pipin Mali i Karlo Veliki stvarali carstvo, južno od Pirineja je snažnu državu gradio Abd al-Rahman, posljednji princ iz svrgnute i uništene dinastije Umajada, koji je izbjegao pokolj i nametnuo se Al Andaluzu kao vladar. Cordoba postaje najveći grad u Europi.

Gerbert iz Aurilaca studirao je kod islamskih i židovskih učitelja u Barceloni, Cordobi i Sevilji. On je Europu upoznao s "arapskim brojevima" (koje Arapi zovu indijskim) i abakusom. Sumnjičili su ga da je za tako fantastičnu spoznaju, poput Fausta, dušu prodao vragu. Usprkos tome, godine 999. postao je papa Silvester II.

Alfonso VI, kralj Leona i Kastilje, u doba bitki za nasljeđe prijestolja protiv svoje braće sklonio se u muslimanski Toledo, grad kojeg je 1085.. i osvojio. Od vladara Al-Andaluza preuzeo je običaj religijske tolerancije, te je sebe nazivao "kralj dviju vjera". Suprotno običajima, rukopisi u Toledskim knjižnicama nisu spaljeni, nego je organizirano njihovo proučavanje. Organizirana je prevodilačka radionica, uz ključnu ulogu židovskih učenjaka, u kojoj su spisi grčkih, arapskih i drugih autora prevođeni sa arapskog i sirijskog na latinski. Da nije bilo tih višestrukih prijevoda, gotovo svi Aristotelovi spisi možda bi bili izgubljeni.

Bio je to početak intelektualnog oporavka Europe. Nasuprot, u Al-Andaluzu prevlast dobiva fundamentalističko, anti-racionalističko tumačenje islama. Dogmatsko recitiranje svetih spica zamjenjuje slobodnu misao, mistika potiskuje znanost. Slično se događa i drugdje u arapskom svijetu, uzdrmanom padom Bagdada u ruke Turaka Seldžuka 30 godina ranije. Nešto kasnije, prvi krstaški rat dovodi da pada Jeruzalema u ruke kršćana; bila je to pobjeda barbara nad daleko civiliziranijim protivnikom.

400 godina nakon pada Toleda, padom Grenade, cijeli Iberski poluotok došao je pod kršćansku vlast. Stvaraoci Španjolske, Ferdinand i Izabela, izabrali su politiku ekstremne vjerske netolerancije i terora. Umjesto da iskoriste još uvijek nadmoćne vještine i znanja židovskih i islamskih trgovaca, zanatljia i učenjaka, proveli su genocid. Njihov unuk Carlos I, koji će također postati njemački car Karlo V, četrdeset je godina ratovao i rasipao zlato iz Amerike, ne ulažući u ekonomsku bazu. Španjolska prevlast u Europi potrajala je samo jedno stoljeće, a američko zlato potaklo je razvoj kapitalizma u Nizozemskoj i Engleskoj. 

Arapska civilizacija počela je u drugoj polovici 11 stoljeća opadati, dok je svijet zapadnoga krćanstva započeo put dugog, tegobnog, sporog napredovanja.

Offline Zoran Ostric

 • Suradnici portala i foruma
 • Jr. Member
 • *****
 • Posts: 69
 • Zahvale: +5/-0
 • Gender: Male
Teza H. Pirrenea o početku srednjeg vijeka
« Reply #1 on: May 06, 2014, 17:27:10 »
Lewis implicitno polemizira protiv nekih teza Henrija Pirrenea, u knjizi "Karlo Veliki i Muhamed" (hrv. izdanja Zagreb: Izvori, 2006). On iznosi tezu, da bismo kraj srednjeg vijeka trebali premjestiti za dva stoljeća kasnije, do sredine 7. stoljeća. Dokazuje da padom carske moći na zapadu nije došlo i do pada castva, njegovih institucija, ekonomije, načina života. Smatra da je do naglog nazadovanja došlo tek, kad su muslimani osvajanjem Bliskog Istoka i Sjeverne Afrike, te zatim i Pirinejskog poluotoka, prekinuli trgovačke puteve.

To nije u bitnom proturječju s gore navedenim golemim kulturnim značenjem, koju je imalo očuvanje niza djela grčkih autora od strane Arapa, koja postaju poznata na zapadu prevodima u Toledu u 12. stoljeću.

Ja naravno ne mogu procijeniti koliko je Pirreneova teza utemeljena, ali koliko vidim, kasniji povjesničari (knjiga je objavljena 1935.), iako pridaju priznanje njegovoj tezi, ipak je u bitnom ne prihvaćaju. Propadanje od pada Carstvao do sredine VII. st. možda je bilo nešto manje nego nakon toga, ali jest postojalo. A koliko vidim iz teksta, postoje nejasnoće, dvosmislenosti i kontradikcije u Pirreneovoj tezi.

On kaže da je »Romania imala isti sastav ljudi i zemalja nakon provala kao što ga je imala i prije njih« (str. 61 hrvatskog izdanja) te da se »jasno vidi kontinuitet rimskoga gospodarstskog života u doba Merovinga« (str. 95), »izgled Europe se mijenja, ali se njen život u biti ne mijenja« (str. 116). Kasnije kaže da država Merovinga tone u dekadenciju oko 630.-632., dakle prije arapskih osvajanja (str. 159). Kralj naglo gubi moć jer mu presušuju prihodi, čemu je pak uzrok smanjenje trgovine, što se događa oko 650, jer prestaje prekomorska trgovina, pa raste anarhija (str. 161) »Nestaje gradski život, onakav kakvoga je očuvala trgovina, jer mediteranski izvor trgovine, koji provale u V. stoljeću nisu isušile, presušuje sada kada je more zatvoreno.« (str. 164)

Primjetimo međutim, da nasuprot tako drastičnom utjecaju prestanka trgovine na Zapadu, područja koja su osvojili Arapi ne doživljavaju nazadovanje, nego napreduju.

Ali kaže također »Nepotrebno je naglašavati sve veću dekadenciju intelektualne razine i antičke kulture nakon III. stoljeća«. (str. 97) Kad govorimo u kulturi, ne spominje da je pad intelektualne razine bio uvelike uzrokovan direktnim nasiljem borbenih kršćana a kasnije i javne vlasti, da se antičke škole zatvore i spisi spale. PUno tih spisa je pak kasnije prevedeno s grčkog na arapski, a nikad nisu bili prevedeni na latinski (u Rimsko doba, svaki obrazovani Rimljanin koji se zanimao za filozofiju i nauke znao je grčki).

Ustoličenjem germanskih kraljeva dekadencija se nastavlja i ubrzava, materijalna i još više duhovna, dapače »zbiva se dekadencija dekadencije«. (str. 98) Izgleda proturječno s prethodnim tvrdnjama da se »život u biti ne mijenja«.

Teško mi je prihvatiti tvrdnju da nova crkvena književnost nije u biti ništa novo prema »posljednjim predstavnicima antičke književnosti«, (str. 118) za koju znamo da je uništena i zaboravljena; i ne samo književnost, nego i filozofija i znanost. Sumirajući situaciju u prije arapske provale, piše »Ništa ne najavljuje da će se tisućljetna evolucija naglo prekinuti.« (str. 119) Kako je DEKADENCIJA postala EVOLUCIJA?

Kasnije, govoreći o Arapima, kaže da oni iznenađujućom brzinom usvajaju civilizaciju onih koje su osvojili, da u znanosti slijede Grke, u umjetnosti Grke i Perzijance. »Ne traže drugo nego da nakon osvajanja prigrabe kao plijen znanost i umjetnost nevjernika: njegovat će ih u slavu Alaha.« (str. 126) Pa nije li upravo u tome bitna razlika prema Zapadu, koja više objašnjava dekadenciju Zapada i rascvat Istoka nego puki prestanak trgovine?

A na slijedećoj stranici ipak tvrdi: »slijedi raskol, posvemašnji prekid s prošlošću. Novi gospodar ne dopušta više, u području u kojem on vlada, ikakav utjecaj koji bi izmaknuo kontroli Alaha.« (str. 127) Rekao bih da ovdje apsolutizira značaj same religije. Arapi njeguju znanost i umjetnost "nevjernika", koju su pak kršćani uništili i zaboravili - raskid s prošlošću je veći kod kršćana.

Offline Zoran Ostric

 • Suradnici portala i foruma
 • Jr. Member
 • *****
 • Posts: 69
 • Zahvale: +5/-0
 • Gender: Male

Offline Dinko

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 543
 • Zahvale: +11/-0
 • Gender: Male
Re: Islam i nastajanje Europe 570.-1215.
« Reply #3 on: May 13, 2014, 11:12:15 »
Davno sam čitao Pirenneovog "Karla", ali sjećam se da me iznenadila izrazita i neskrivena ne-objektivnost u ocjeni odnosa islam-kršćanstvo i apriorna nesklonost islamu per se.

Pirenne mi je najfascinantniji zbog djela "Povijest Europe od seobe naroda do 16. stoljeća", koje je napisao kao njemački internirac tijekom Velikog rata, bez ikakve literature!
« Last Edit: May 13, 2014, 11:14:48 by Dinko »
"True patriotism sometimes requires of men to act exactly contrary, at one period, to that which it does at another, and the motive which impels them — the desire to do right — is precisely the same."
- Robert E. Lee

Offline kiseli1

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 303
 • Zahvale: +25/-0
Re: Islam i nastajanje Europe 570.-1215.
« Reply #4 on: May 13, 2014, 12:52:38 »
Justinijanova kuga je pandemija koja zahvaća Bizantsko Carstvo, a potom i ostatak znanog svijeta 541.-542. godine. Povjesničari danas smatraju da je to bila prva pandemija bubonske kuge koja je postala puno poznatije pod imenom Crna smrt. Suvremeni povjesničari su nazvali ovu kugu po istočnom rimskom caru Justinijanu I. koji je vladao u tome razdoblju. Justinijan se bio i zarazio, ali je bio među rijetkima sretnicima koji su preboljeli tu bolest.

Smatra se da je epidemija ubila možda čak i 40 % stanovnika Carigrada, kao i četvrtinu stanovnika Bizantskog Carstva. Nakon svog prvog smrtonosnog pohoda 541.-542. godine ova epidemija će postati pandemija koja se vraća svaku generaciju sve do 750. godine. U svojim smrtonosnim pohodima ona će ubiti 100 milijuna stanovnika naše planete[1][2]. Taj broj će neki povjesničari kao Josiah C. Russell još podignuti smatrajući da je europska populacija izgubila 50 %- 60 % stanovnika ovom pandemijom [3].

Tijekom prvog dijela Justinijanove vladavine dolazi do pokušaja oslobađanja Zapadnih prefektura Rimskog Carstva. U kratkom vremenskom periodu od samo 7 godina (533.-540.) rimska vojska uspješno napada kraljevstvo Vandala, a potom i kraljevstvo Ostrogota. U tim ratovima ona oslobađa Rimsku Afriku, Sardiniju, Korziku, Siciliju, Dalmaciju i svu Italiju južno od rijeke Po. Nakon izbijanja epidemije Carstvo osim gubitaka u ljudstvu gubi i porezne prihode s kojima je financirana vojska tako da se praktički dobiveni rat mijenja u duge iscrpljujuće borbe koje će trajati još 15 godina i s kojima će umrijeti ideja o oslobađanju svih provincija koje se nalaze u rukama barbara.

Druga potencijalna nuspojava je pojava Arapa koji u sedmome stoljeću ujedinjeni muslimanskom vjerom napadaju Bizant i Perziju oslabljene manje međusobnim ratovima nego Justinijanovom kugom i pobjeđuju u kasnijim bizantsko-arapskim ratovima [4].

Treća nuspojava je što je širenje bolesti diljem lučkih gradova po Sredozemlju dalo Gotima nove mogućnosti u ratu protiv Bizanta. Kuga je oslabila Bizant do te mjere da kad su Justinijanove vojske praktično vratile cijelu Italiju i zapadnu sredozemnu obalu. Smatra se da bi ta osvajanja reformirala Zapadno Rimsko Carstvo i ujedinila ga s Istočnim pod jednim vladarom po prvi put nakon 395. godine.

http://hr.wikipedia.org/wiki/Justinijanova_kuga

Zahvaljujuci ovoj pandemiji,Evropa je usla u "mracni srednji vijek", jer je izgubila sve intelektualce.Arapi su preuzeli i preveli starogrcke ,indijske,  i kineske
spise   i grcku nauku, ali je nisu ni nastavili, ni nesto specijalno obogatili, tokom svih stoljeca sto su bili u Evropi.Matematika je ostala na razini Euklida, i Pitagore, fizika na razini Arhimeda, ukljucujuci i optiku.Nulu su pokupili od Indijaca.Nisu ostavili iza sebe , ono sto je , recimo, ostavila Renesansa, koja je bila na istim starogrckim/ rimskim temeljima, na kojima su poceli, i ostali arapski kalifati

Offline Dinko

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 543
 • Zahvale: +11/-0
 • Gender: Male
"The Arab world covers a vast geographic area, comprising many different countries in Asia and Africa. The contemporary world owes much of its progress in all fields of human intellectual activity, including medicine, to Arabic culture, especially the advancements made during the Golden Age of Arabic-Islamic science (8th to 13th centuries C.E.). The glorious historic background of the Arabic world permits us to identify the debt that humanity owes to the Golden Age of Arabic science and to evaluate the research contributions made by Arab countries to biomedical sciences in our own day."
http://www.fasebj.org/content/20/10/1581.full
"True patriotism sometimes requires of men to act exactly contrary, at one period, to that which it does at another, and the motive which impels them — the desire to do right — is precisely the same."
- Robert E. Lee

Offline Dinko

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 543
 • Zahvale: +11/-0
 • Gender: Male
« Last Edit: May 14, 2014, 14:26:18 by Dinko »
"True patriotism sometimes requires of men to act exactly contrary, at one period, to that which it does at another, and the motive which impels them — the desire to do right — is precisely the same."
- Robert E. Lee

Offline kiseli1

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 303
 • Zahvale: +25/-0
Re: Islam i nastajanje Europe 570.-1215.
« Reply #7 on: May 14, 2014, 19:53:08 »
Izdvojio sam iz gore navedenog traktata dio o "islamskoj medicini";

Quote
ISLAMIC MEDICINE

During that period, Islamic medicine went through impressive developments, which later influenced medical education and practice in Europe (1⇓ , 2)⇓ . Intense efforts for translation and analysis of the works of Hippocrates, Rufus of Ephesus, Dioscurides, and Galen took place (1⇓ , 2)⇓ . Arab scholars synthesized and further elaborated the knowledge they had gathered from ancient manuscripts, adding their own experience. Numerous Arab pioneers are mentioned in medical history. Among the most famous are: Yuhanna ibn Massuwayh who performed dissections and described allergy (4⇓ , 7)⇓ ; Abu Bakr Muhummad ibn Zakariyya ar-Razi (Rhazes) who differentiated smallpox from measles, described the laryngeal branch of the recurrent nerve, introduced mercurial ointments and hot moist compresses in surgery, investigated psychosomatic reactions, and wrote the famous Al-Hawi, a medical encyclopedia of 30 volumes (4⇓ , 7)⇓ ; Az-Zahrawi (Abulcasis), known as the father of surgery, who performed tracheotomy and lithotomy, introduced the use of cotton and catgut, and described extra-uterine pregnancy, cancer of the breast, and the sex-linked inheritance of hemophilia (4⇓ , 7)⇓ ; Ibn Sina (Avicenna) who differentiated meningitis from other neurologic diseases, described anthrax and tuberculosis, introduced urethral drug instillation, stressed the importance of hygiene, and dietetics, and the holistic approach to the patient [his work al-Qanun fil Tibb (The Canon of Medicine), represented the absolute authority in medicine for 500 years (4⇓ , 7)⇓ ]; Ibn-Zuhr (Avenzoar) who described pericarditis, mediastinitis, and paralysis of the pharynx, and who pointed out the importance of drugs for body and soul (4⇓ , 7)⇓ ; and Ibn-Nafis who studied and described pulmonary circulation (4⇓ , 7)⇓ .

Progress was apparent in all medical fields, including anatomy, surgery, anaesthesia, cardiology, ophthalmology, orthopaedics, bacteriology, urology, obstetrics, neurology, psychiatry (including psychotherapy), hygiene, dietetics, and dentistry (1⇓ , 4⇓ , 7)⇓ .Sto  knjiga "A History of Medicine", Lois E.Magner, kaze  o al-Raziju i tom njegovom "doprinosu " razlikovanja velikih boginja od ospica:

Quote
According to Rhazes, smallpox was caused by the acquisition of impurities from the maternal blood during gestation. When the child reached puberty, these impurities tended to boil up in a manner analogous to the fermentation of wine. The problem was essentially universal, and children rarely escaped the disease.
Measles, which Rhazes recognized as a separate disease, was caused by very bilious blood, but even an experienced physician might have trouble distinguishing smallpox from measles. To protect his reputation, the physician should wait until the nature of the illness was clear before announcing his diagnosis. Proper management before the onset of smallpox might lessen its virulence and prevent blindness, but once the disease began the physician should encourage eruption of the pox by wrapping, rubbing, steaming, purging, and bleeding and by taking special precautions to prevent blindness. According to Rhazes, pustules that became hard and warty, instead of ripening properly, indicated that
the patient would die. Various recipes were supposed to remove pockmarks, but the nearly universal presence of smallpox scars suggests that these remedies—which included sheep’s dung, vinegar, sesame oil, and the liquid found in the hoof of a roasted ram—were about as useful as modern antiwrinkle creams. In reality, once smallpox appeared, medicine does little to alter the course of the disease, except to make it worse, but an elaborate regimen gave the physician and the patient a sense of control, comfort, and hope.


Tesko da je netko prezivio njegovu metodu lijecenja :)


Quote
Yuhanna ibn Massuwayh who performed dissections and described allergy (4⇓ , 7)

Alergiju nije ni poznavao, ni opisao.Koncept i izraz alergija je osmišljena od bečkog pedijatra Clemensa von Pirqueta, i to 1906. godine. Taj liječnik je uvidio da su tjelesne reakcije njegovih pacijenata povezane s vanjskim alergenima, poput prašinae, peludi ili određena hrane.

Nije se bavio disekcijama, nego se bavio ocnim bolestima, i napisao popularni traktat o njima ( u srednjem vijeku u Evropi)
http://en.wikipedia.org/wiki/Masawaiyh
 

« Last Edit: May 14, 2014, 19:54:48 by kiseli1 »